Política de privacidade

De conformidade co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Glía Edición e Comunicación, S.L., titular do sitio web gliaedicion.com, informa ao usuario deste sitio da existencia dun arquivo automatizado de datos de carácter persoal creado por Editorial Glía Edición e Comunicación, S.L. e baixo a súa responsabilidade.

Sen prexuízo do previsto no indicado en cada un dos formularios da web, cando o usuario facilite os seus datos de carácter persoal, está autorizando a Glía Edición e Comunicación que é a efectiva titular dos datos de carácter persoal, ao tratamento automatizado dos seus datos persoais para os fins indicados en devanditos formularios. Estes datos almacénanse para facilitar a prestación dos servizos.

Glía Edición e Comunicación, pode incorporar os datos facilitados polo usuario a un arquivo da súa titularidade. Glía Edición e Comunicación, non cederá nin comunicará a terceiros os datos recolleitos sen consentimento do usuario. O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, comunicándoo por escrito á dirección postal (Glía Edición e Comunicación, Rúa Uruguay, 33 A , 36201 Vigo) ou á de correo electrónico (glia@gliaedicion.com). A información recibida por Glía Edición e Comunicación será utilizada en todo momento coa debida confidencialidade e segredo, adoptando as medidas de carácter técnico e organizativo necesarias para garantir a seguridade dos datos e evitar a súa alteración, perda ou acceso non autorizado. Tales deberes de confidencialidade subsistirán ata unha vez finalizada a relación comercial.

O tratamento dos datos de carácter persoal, así como o envío de comunicacións comerciais realizadas por medios electrónicos, son conformes á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (B.O.E. de 14 de decembro de 1999) e á Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da Sociedade de Información e de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de xullo de 2002).

Glía Edición e Comunicación resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a futuras novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria, informando previamente aos usuarios dos cambios que nela se produzan.